torun.po.gov.pl

:: Podejrzani o pranie brudnych pieniędzy przesłuchani
Wiadomość dodana przez: admin (2018-07-20 11:23:14)

Dnia 20 lipca 2018 r. zaplanowano i zrealizowano w śledztwie sygn. PO I Ds. 72.2017 Prokuratury Okręgowej w Toruniu przeciwko Ryszardowi P. i innym, czynności zatrzymania i doprowadzenia do prokuratora kolejnych 4 podejrzanych,

tj. Małgorzaty S., Roberta M., Romana T., Jacka F., którym ogłoszono zarzuty prania brudnych pienię­dzy polegające na tym, że w bliżej nieustalonym okresie czasu, jednak nie później niż do dnia 23 marca 2018 r. w Toruniu, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, posługując się firmami spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibami w Poznaniu i Warszawie, poprzez przyjęcie korzyści związanych z popełnieniem przestępstw, w tym czynów zabronionych karnoskarbowych, przekazywali pieniądze, posiadali je i pomagali do przenoszenia własności środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem w/w czynów zabronionych, tj. o czyny z art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk. Po przesłuchaniach zastosowano wobec podejrzanych środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym – dozory Policji oraz poręczenia majątkowe w kwotach po 20.000 zł. Grozi im kara pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10. Łącznie w śledztwie występuje już więc 13 podejrzanych. Przedmiotem postępowania jest: 1/ obrót olejem rzepakowym z wykorzystaniem fikcyjnego podmiotu mającego stwarzać pozory prowadzenia działalności w celu wystawiana faktur dla jednej ze spółek prawa handlowego, gdzie wartość podatku narażonego na uszczuplenie wynosi kwotę ponad 3 milionów zł 2/ pranie pieniędzy z wykorzystaniem fikcyjnych podmiotów gospodarczych, gdzie szacowana wartość podatku narażonego na uszczuplenie wynosi 1.319.217 zł.

Rzecznik Prasowy

Andrzej Kukawski
adres tej wiadomości: www.torun.po.gov.pl/news.php?id=902