torun.po.gov.pl

:: Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej trafią przed sąd
Wiadomość dodana przez: admin (2017-04-19 09:13:24)

Prokuratura Okręgowa w Toruniu (PO I Ds 68.2016), dnia 14 kwietnia 2017 r. skierowała akt oskarżenia przeciwko 10 członkom zorganizowanej grupy przestępczej (art. 258 § 1 kk): Piotrowi R. (lat 38), Markowi W. (lat. 41), Natalii W. (lat 21), Wojciechowi W. (lat 30), Wojciechowi J. (lat 23), Marcinowi B. (lat 39), Krystianowi B. (lat 54), Krzysztofowi S. (lat 38), Krzysztofowi S. (lat 55) i Sławomirowi G. (lat 39).

Zgodnie z wewnętrznymi podziałami w ramach grupy: Piotr R. i Marek W. zajmowali się kradzieżami z włamaniami do samochodów (art. 279 § 1 kk), pomoc w tym zakresie poprzez ułatwienie kontaktów z paserami i przechowywanie przyrządów służących do zaboru pojazdów świadczyła Natalia W. (art. 18 § 3 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zb. z art. 291 § 1 kk), zaś pozostali członkowie grupy rozbierali auta na części, tym samym pomagając w ich ukryciu i zbyciu (art. 291 § 1 kk). Łupem oskarżonych padło na terenie Torunia, Bydgoszczy i Gorzowie Wielkopolskim 8 aut głównie marek niemieckich z segmentu premium o wartości łącznej około 520 tys. zł. Wszyscy oskarżeni z nielegalnej działalności uczynili sobie stałe źródło dochodu (art. 65 § 1 kk), zaś Piotr R. działał nadto w warunkach recydywy (art. 64 § 2 kk). Niezależnie od tego oskarżono go o posiadanie środka odurzającego – marihuany (art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Wobec sprawców stosowano szereg środków zapobiegawczych od tymczasowego aresztowania po środki wolnościowe (dozór Policji, poręczenia majątkowe). Na poczet grożących oskarżonym kar dokonano również zabezpieczeń mienia. O winie oskarżonych wypowie się Sąd Okręgowy w Toruniu.

Rzecznik Prasowy

Andrzej Kukawski ­
adres tej wiadomości: www.torun.po.gov.pl/news.php?id=814