torun.po.gov.pl

:: Nieuprawniony dostęp do informacji
Wiadomość dodana przez: admin (2017-03-22 13:11:40)

Prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum – Zachód, w dniu 17 lutego 2017 r. skierował do Sądu Rejonowego w Toruniu (PR 1 Ds 251.2017) wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko Sebastianowi N. (l. 43).

Zarzucił mu, że w dniu 20 stycznia 2017 r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, podstępem dostał się do jednego z gabinetów wykorzystywanych przez Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno – Prawnego, gdzie – poprzez otwarcie koperty zapoznał się z ofertą na dostawę papieru biurowego, złożoną przez innego przedsiębiorcę. Tym samym popełnił występek z art. 276 § 1 kk (zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2). Postawa podejrzanego, jego właściwości i warunki osobiste oraz okoliczności popełnienia czynu zadecydowały o tego rodzaju postulacie procesowym prokuratora.

Rzecznik Prasowy

Andrzej Kukawski ­
adres tej wiadomości: www.torun.po.gov.pl/news.php?id=804