torun.po.gov.pl

:: Decyzja prokuratury w sprawie zawiadomienia Posłów na Sejm RP
Wiadomość dodana przez: admin (2017-03-17 08:53:41)

Prokuratura  Rejonowa Toruń – Wschód w Toruniu, w dniu 8 marca 2017 r. wydała postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa - PR 2 Ds 21.2017.

W sprawie tej, prokurator badał cześć faktów zawartych w doniesieniu Posłów na Sejm RP, zdaniem których, zachodziło podejrzenie przekroczenia w dniu 25 stycznia 2017 r. w Toruniu, bądź Lubiczu uprawnień przez Ministra Obrony Narodowej - Antoniego Macierewicza poprzez wywieranie wpływu na kierowców prowadzących pojazdy w kolumnie samochodów uprzywilejowanych, aby jak najszybciej dotarli do miejsca przeznaczenia i tym samym działania na szkodę interesu publicznego tj. o czyn z art. 231 § 1 kk. Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających prokurator ocenił, że zachodzi ujemna przesłanka procesowa uniemożliwiająca wszczęcie postępowania przygotowawczego (art. 17 § 1 pkt 1 kpk – czynu nie popełniono). W szczególności, z żadnego dowodu nie wynikało, aby Minister Obrony Narodowej podejmował w stosunku do kierowców działania ukierunkowane na przyśpieszenie dojazdu do Warszawy. W pozostałym, nieopisanym powyżej zakresie, rozpatrzeniem doniesienia zajmie się Prokuratura Rejonowa Poznań - Grunwald w Poznaniu prowadząca śledztwo PR 4 Ds 11.2017 dotyczące zdarzenia drogowego w dniu 25 stycznia 2017 r. w Lubiczu.

Rzecznik Prasowy

Andrzej Kukawski
adres tej wiadomości: www.torun.po.gov.pl/news.php?id=803