torun.po.gov.pl

:: Akt oskarżenia grudziądzkiej prokuratury przeciwko b. Prezesowi Geotermia Sp.z o.o.
Wiadomość dodana przez: informatyk (2016-07-12 14:56:19)

W dniu 28 czerwca 2016 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Grudziądzu akt oskarżenia przeciwko byłemu Prezesowi Geotermii Grudziądz Sp. z o.o. Aktem oskarżenia objęto łącznie trzy osoby, tj. byłego Prezesa Geotermii Grudziądz Sp. z o.o. Marcina R., byłego pracownika Geotermii Grudziądz Sp. z o.o. Kamila Ż. oraz Jacka M, współwłaściciela podmiotu gospodarczego, wykonującego usługi i prace naprawcze na rzecz Geotermii Grudziądz Sp. z o.o.


Oskarżonemu Marcinowi R. zarzucono łącznie 61 przestępstw z art. 270 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. oraz art. 271 § 3 k.k., polegających na działaniu na szkodę Geotermii w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez poświadczanie nieprawdy w dokumentacji Spółki, zatwierdzaniu nieprawdziwych faktur i delegacji, na podstawie których dokonywano wypłat z kasy Spółki. Łączna wysokość szkody wyrządzonej działaniem oskarżonego opiewa na kwotę ok. 63.000 zł. Oskarżony Marcin R. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Złożył w sprawie wyjaśnienia. Za zarzucane mu czyny grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Oskarżonemu Kamilowi Ż. zarzucono 57 przestępstw z art. 270 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. oraz art. 271 § 3 k.k. Działał on wspólnie i w porozumieniu z oskarżonym Marcinem R. Oskarżony przyznał się do ich popełnienia, a w złożonych wyjaśnieniach opisał swoją rolę w zdarzeniach stanowiących przedmiot postępowania oraz odniósł się do działań podejmowanych przez oskarżonego Marcina R. Czyny zarzucane Kamilowi Ż. zagrożone są karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Oskarżonemu Jackowi M. zarzucono popełnienie 5 czynów z art. 271 § 1 k.k., polegających na wystawianiu nierzetelnych faktur na rzecz Geotermii Grudziądz Sp. z o.o. Początkowo oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, złożył wyjaśnienia, jednakże w dalszym toku postepowania ostatecznie zaprzeczył ich dokonaniu. Przestępstwo z art. 271 § 1 k.k. zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

p.o. Prokuratora Rejonowego

Agnieszka Reniecka ­
adres tej wiadomości: www.torun.po.gov.pl/news.php?id=740