torun.po.gov.pl

:: Umorzenie śledztwa dotyczącego śmierci mężczyzny, który wyskoczył z 7 piętra budynku KMP w Toruniu
Wiadomość dodana przez: informatyk (2014-11-06 11:04:48)

Prokuratura Rejonowej Centrum Zachód w Toruniu w dniu dzisiejszym umorzyła śledztwo przeciwko trzem funkcjonariuszom Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu podejrzanym o popełnienie występku z art. 231 par. 3 kk.

Jak ustalono w czasie pobytu w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu tymczasowo aresztowany do sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową Toruń – Wschód sygn. 4 Ds. ­57/14 wyskoczył z okna znajdującego się na 7 piętrze budynku Komendy pokoju nr 705, z wysokości 21,80 metra. W wyniku upadku poniósł śmierć na miejscu.

W dniu 11 września 2014 roku trzem funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Toruniu przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 231 § 3 kk ( nieumyślne niepopełnienie obowiązków oraz wyrządzenie istotnej szkody). Nie przyznali się oni do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia.

Po przeprowadzeniu śledztwa prokurator oceniając materiał dowodowy uznał, iż brak jest możliwości przypisania podejrzanym następstwa w postaci podjęcia próby samobójczej, gdyż nie mieli oni możliwości przewidzenia podjęcia takiej próby przez konwojowanego mężczyznę. Pomiędzy zachowaniem funkcjonariuszy Policji a tragicznym skutkiem zdarzenia nie zachodzi związek przyczynowo-skutkowy.

Kluczowe znaczenie dla takich ustaleń miało zachowanie konwojowanego mężczyzny od chwili jego zatrzymania, które nie wskazywało no to, iż może on podjąć jakiekolwiek działania autoagresywne.

Pomimo to zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, iż w dniu 30 maja 2014r w czasie konwojowania nie zostały zachowane wszystkie obowiązujące procedury. Właściwy do rozstrzygnięcia o ewentualnej odpowiedzialności za przewinienia dyscyplinarne jest Komendant Miejski Policji w Toruniu.

W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy ustalono, iż nikt nie przyczynił się do śmierci pokrzywdzonego. Z tego względu prokurator umorzył również śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci konwojowanego mężczyzny w następstwie upadku z wysokości ( art. 155 kk).

Wskazane orzeczenie jest nieprawomocne.


­
­
Prokurator Rejonowy
­ Ewa Janczur

­­


adres tej wiadomości: www.torun.po.gov.pl/news.php?id=648