torun.po.gov.pl

:: Dane teleadresowe
Artykuł dodany przez: admin (2007-09-11 22:23:36)

­­­

Prokuratura Okrę­gowa w Toruniu­

­ ­
Funkcja Imię i nazwisko Telefon Fax
Prokurator Okręgowy prok. Artur Krause 56 6117 630
Zastępca Prokuratora Okręgowego prok. Maciej Rybszleger 56 6117 630
Sekretariat Prokuratora Okręgowego Katarzyna Ziędalska
56 6117 630 56 623 80 92
Naczelnik Wydziału I Śledczego prok. Jarosław Kilkowski

Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej
prok. Anna Gawrysiak


Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego
prok. Mariusz Rosiński
­

Kierownik Działu Sądowego w Wydziale IV Organizacyjno-Sądowym
prok. Marzenna Mikołajczak


Dyrektor Finansowo – Administracyjny Irena Marmurowicz 56 6117 748
Rzecznik Prasowy
prok. Andrzej Kukawski

56 6117 657
695 661 571


Kierownik Sekretariatu Monika Raniszewska - Zielaskowska 56 6117 666 56 623 22 70
Inspektor Ochrony Danych
Dariusz Dylewski 56 6117 648

87-100 Toruń ul. Grudziądzka 45
tel. centrala 56 611 77 00
fax 56 623 80 92

godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek : 730 1530
Numer Identyfikacji Podatkowej Prokuratury Okręgowej w Toruniu
NIP:    956 10 33 220.

­W Prokuraturze Okręgowej w Toruniu w sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w kolejności zgłoszenia się w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach od  900 do 1500 a w każdy poniedziałek w godzinach od  900 do 1800­

Przyjęcia interesantów ­przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę w sprawach skarg i wniosków odbywają się w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie Prokuratora Okręgowego. Przyjęcie interesanta może odbywać się z udziałem innego prokuratora. O terminie przyjęcia powiadamia się interesanta. (vide Zarządzenie nr 104/15)

poczta elektroniczna:
po@torun.po.gov.pl

Informuje się, że w postępowaniu karnym strony mogą składać wnioski i inne oświadczenia woli na piśmie albo ustnie do protokołu (art. 116 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r - Kodeks postępowania karnego - Dz.U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.). W obecnym stanie prawnym pisma procesowe wnoszone pocztą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych i nie jest im nadany bieg.

­


adres tego artykułu: www.torun.po.gov.pl/articles.php?id=20