ul. Grudziądzka 45 | 87-100 Toruń |  tel. 0 56 611 77 00
szukaj:
Aktualności
Prokuratura Okręgowa
Prokuratury Rejonowe
Brodnica
Chełmno
Golub-Dobrzyń
Grudziądz
Toruń Centrum-Zachód
Toruń Wschód
Wąbrzeźno
Zagadnienia prawne
Naganne zachowania uczniów na portalu społecznościowym.
Prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń - Wschód w Toruniu (PR 2 Ds 40.2017), dnia 12 czerwca 2017 r. skierował akt oskarżenia przeciwko Patrykowi R. (l.18).
admin | 23.06.2017 więcej... |
Skuteczne działania prokuratora nakierowane na ochronę praworządności i praw lokatorów.
W dniu 16 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Toruniu wydał wyrok w sprawie I C 305/14, którym uwzględnił powództwo Prokuratora Okręgowego w Toruniu z dnia 24 lutego 2015 r. o ustalenie, że umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu pr­zy ul. Kwiatowej 3, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, zawarta w formie aktu notarialnego w dniu 18 października 2012 r. pomiędzy pozwanym Grudziądzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Grudziądzu a M.P. i A.P. jest nieważna.
informatyk | 09.06.2017 więcej... |
Występki syna na szkodę matki zostaną ocenione przez sąd.
Prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń - Wschód w Toruniu (PR 1 Ds 664.2017), dnia 31 maja 2017 r. skierował akt oskarżenia przeciwko Damianowi F. (l.27). 
admin | 08.06.2017 więcej... |
Akt oskarżenia za „kradzież tożsamości”.
Prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum - Zachód w Toruniu (PR 1 Ds 1029.2017), dnia 31 maja 2017 r. skierował akt oskarżenia przeciwko Hubertowi W. (l.31).
admin | 06.06.2017 więcej... |
Decyzja prokuratora w sprawie zaginionego Remigiusza B.
Prokuratura Rejonowa Toruń - Wschód w Toruniu (PR 2 Ds 19.2017), dnia 22 maja 2017 r. umorzyła śledztwo w sprawie pozbawienia wolności w nocy z 30/31 grudnia 2016 r. w Toruniu, trwającego nie dłużej niż 7 dni, Remigiusza B. tj. o czyn z art. 189 § 2 kodeksu karnego.
admin | 02.06.2017 więcej... |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [archiwum działu]
Niepełnosprawni
Poszukiwani
Poszukiwani
ePUAP

Adres skrzynki ePuap (PO Toruń) - /9c3gp2yg5i/SkrytkaESP

Kampania edukacyjna

Harmonogram dyżurów prokuratorów

Zobacz listę

Wspieramy
Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury
RODO
© 2007-2019 Prokuratura Okręgowa w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.