ul. Grudziądzka 45 | 87-100 Toruń |  tel. 0 56 611 77 00
szukaj:
Aktualności
Prokuratura Okręgowa
Prokuratury Rejonowe
Brodnica
Chełmno
Golub-Dobrzyń
Grudziądz
Toruń Centrum-Zachód
Toruń Wschód
Wąbrzeźno
Zagadnienia prawne
Wniosek prokuratora o umieszczenie sprawcy w zakładzie psychiatrycznym.
Prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń - Wschód w Toruniu (PR 1 Ds. 464.2018) skierował do sądu wniosek o umorzenie postępowania karnego i zastosowanie środka zabezpieczającego wobec Radosława M. (l. 30).

W toku śledztwa ustalono, że wymieniony w okresie od kwietnia 2009 r. do marca 2018 r., w Toruniu, w warunkach czynu ciągłego, przy wykorzystaniu sieci internetowej oraz aplikacji do wymiany plików zainstalowanej na posiadanym komputerze, posługując się określonym nickiem, rozpowszechniał ponad 6.000 plików graficznych i video zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich, w tym związanych z posługiwaniem się zwierzęciem, popełniając tym samym czyn zabroniony z art. 202 § 3 kk w zw. z art. 12 kk. Występek ten zagrożony jest karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Przesłuchany w charakterze podejrzanego wyjaśnił między innymi, że „hurtowo” ściągał z Internetu różnego rodzaju pornografię „zwykłą”, a tylko raz i to przypadkowo, pobrał plik z pornografią dziecięcą, ale po uświadomieniu sobie tego, zaraz go usunął. Wyjaśnienia podejrzanego pozostają w opozycji do pozostałych dowodów, w tym zwłaszcza do zawartości zabezpieczonych nośników pamięci oraz treścii ekspertyzy biegłego z zakresu informatyki, a także z zasadami logiki i doświadczenia życiowego. Z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do poczytalności podejrzanego został on poddany badaniu przez biegłych lekarzy psychiatrów. Z uzyskanej opinii wynika, że cierpi on na schizofrenię paranoidalną, co skutkuje stwierdzeniem, że miał on zniesioną zdolność do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postepowaniem (art. 31 § 1 kk). W śledztwie uzyskano ponadto opinie sądowo – seksuologiczne, z których wynikało, że podejrzany ma zaburzenia preferencji seksualnych pod postacią pedofilii. Zdaniem biegłych, jeśli Radosław M. dopuścił się zarzucanego mu czynu, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że popełni taki sam lub podobny czyn w przyszłości, a nadto, że zachodzi konieczność orzeczenia wobec niego środka zabezpieczającego pod postacią terapii dla preferencyjnych sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej, która winna się odbyć w psychiatrycznym oddziale zamkniętym. Kierując wniosek prokurator uznał, że postulowany środek zabezpieczający, z jednej strony, zabezpieczy społeczeństwo przed popełnieniem przez podejrzanego czynów zabronionych, zaś z drugiej, może stać się dla niego szansą na powrót do normalnego życia. Wniosek rozpozna Sąd Rejonowy w Toruniu. ­

Rzecznik Prasowy

Andrzej Kukawski

admin | 07.11.2018 |
Niepełnosprawni
Poszukiwani
Poszukiwani
ePUAP

Adres skrzynki ePuap (PO Toruń) - /9c3gp2yg5i/SkrytkaESP

Kampania edukacyjna

Harmonogram dyżurów prokuratorów

Zobacz listę

Wspieramy
Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury
RODO
© 2007-2019 Prokuratura Okręgowa w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.