ul. Grudziądzka 45 | 87-100 Toruń |  tel. 0 56 611 77 00
szukaj:
Aktualności
Prokuratura Okręgowa
Prokuratury Rejonowe
Brodnica
Chełmno
Golub-Dobrzyń
Grudziądz
Toruń Centrum-Zachód
Toruń Wschód
Wąbrzeźno
Zagadnienia prawne
Sprawcy odrażających czynów trafili przed oblicze sądu.
26 października 2018 r., do Sądu Okręgowego w Toruniu skierowany został przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu akt oskarżenia w sprawie sygnatura PR 2 Ds 399.201 przeciwko Radosławowi M. (l. 31) o to, że:

1)    w okresie od 12 sierpnia do 13 listopada 2017 r. w Grudziądzu znęcał się psychicznie i fizycznie ze szczególnym okrucieństwem nad wspólnie z nim zamieszkującym synem konkubiny Angeliki L. - małoletnim T. L. (lat 3), będącym ze względu na wiek osobą nieporadną w ten sposób, że krzyczał na niego, straszył go, groził pozbawieniem życia, zamykał w szafie i w piwnicy, używając siły o różnym natężeniu od małej do znacznej wielokrotnie uderzał wymienionego pięściami, ręką, klapkiem oraz kopał go po całym ciele, przy czym w okresie od 3 do 13 listopada 2017 r. spowodował u niego obrażenia ciała w postaci  bardzo licznych zasinień zlokalizowanych na całym ciele, w tym okolicach głowy, tułowia, kończyn i w obrębie worka mosznowego, otarć naskórka zlokalizowanych w okolicy ciemieniowej w otoczeniu linii środkowej ciała oraz obrażenia jamy brzusznej w postaci krwiaka w okolicy około trzustkowej, obrażenia w obrębie worka mosznowego obejmujący obfite wylewy krwi w tkankach miękkich, w tym po stronie prawej obejmujące również miąższ jądra oraz działając w tym samym miejscu, w dniu 13 listopada 2017 r w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia T. L. uderzając go w głowę spowodował obrażenia głowy skutkujące krwawieniem śródczaszkowym podtwardówkowym, które tego samego dnia doprowadziło do masywnego obrzęku mózgu pokrzywdzonego i w konsekwencji do zgonu T. L. w dniu 16 listopada 2017 r. tj. o czyn z art. 207 § 1a i § 2 kk w zb. z art. 148 § 1 kk  w zw. z art. 11 § 2 kk,
2)    w tym samym czasie i miejscu, znęcał się psychicznie i fizycznie nad wspólnie z nim zamieszkującymi dziećmi konkubiny Angeliki L. – O. (lat 11), A. (lat 10), D. (lat 8), S. (lat 7),  D. (lat 5) i M. (lat 4) rodzeństwem L., przy czym  małoletnimi D. i M. będącymi ze względu na wiek osobami nieporadnymi w ten sposób, że będąc trzeźwym lub pod wpływem alkoholu wielokrotnie krzyczał na nie, zastraszał, izolował zamykając je w pokoju, groził użyciem przemocy oraz bił małoletnich po głowie, plecach, pośladkach i kończynach uderzając pięścią, kijem od miotły, smyczą dla psa, paskiem od spodni oraz klapkiem, a nadto izolował M. L. w ten sposób, że zamykał ją w szafie, tj. o czyn z art. 207 § 1 i § 1a kk,
3)    w tym samym czasie i miejscu, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru co najmniej kilkakrotnie naruszył nietykalność cielesną  Sz. P. (lat 12) w ten sposób, że szczypał go i uderzał po ciele, w tym uderzał go smyczą dla psa, tj. o czyn z art. 217 § 1 kk w zw. z art. 12 kk,
4)    w okresie od końca czerwca do 13 listopada 2017 r. w Grudziądzu znęcał się nad psem w wieku szczenięcym, mieszańcem, wabiącym się Boss, w ten sposób, że wielokrotnie kopał go i uderzał smyczą, tj. o czyn z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt
oraz przeciwko Angelice L. (l. 32) o to, że w okresie od 12 sierpnia do 13 listopada 2017 r. w Grudziądzu, będąc matką małoletniego T. L. (lat 3), na której ciążył obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, przez zaniechanie, umyślnie naraziła go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w ten sposób, że dostrzegając złe samopoczucie syna, liczne zasinienia, bladość powłok skórnych, brak przyjmowania przez niego pokarmu, torsje oraz wiedząc, że T. L. doznał urazu obu kończyn górnych nie udała się po pomoc medyczną po złamaniu przez syna kości przedramion w obu kończynach górnych, narażając go umyślnie przez zaniechanie na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a następnie w okresie od 3 do 13 listopada 2017 r. przez zaniechanie uzyskania pomocy medycznej dla T. L., u którego obserwowała liczne zasinienia na całym ciele, w tym zasinienie w okolicy głowy i jąder, otarcia naskórka okolicy głowy, dostrzegając jego złe samopoczucie, bladość powłok skórnych, wypadanie włosów, brak przyjmowania przez niego pokarmu oraz torsje i pomimo zgłaszanego przez dziecko bólu dokuczającego mu ze strony różnych okolic ciała, poprzez zaniechanie uzyskania pomocy medycznej umyślnie doprowadziła do powstania u T. L. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci chorób realnie zagrażających życiu pod postacią niedożywienia, znacznego stopnia niedokrwistości oraz zapalenia płuc, tj. o czyn z art. 160 § 2 kk w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 kk  w zw. z art. 11 § 2 kk.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Radosław M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, początkowo przedstawiając własną wersję zdarzeń odnośnie czynów opisanych w pierwszym i drugim punkcie aktu oskarżenia. Jego wersja pozostaje w sprzeczności ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w postaci relacji pokrzywdzonych, zeznań świadków, protokołu oględzin osoby T. L. zawierającego opinię sądowo-lekarską biegłego z zakresu medycyny sądowej, a w szczególności opinii sądowo – lekarskiej z dnia 18 kwietnia 2018 r. Potem podejrzany odmawiał składania wyjaśnień. Angelika L. również nie przyznała się do popełnienia zarzucanego czynu. Złożyła wyjaśnienia, w których opisywała sytuację w jej rodzinie oraz relacje wiążące poszczególnych jej członków. Konsekwentnie wskazywała, że nic nie zrobiła. Początkowo w swych wyjaśnieniach wskazywała na prawdopodobieństwo zaistnienia nieszczęśliwego wypadku w odniesieniu do wydarzeń z 13 listopada 2018 r., w rezultacie których jej trzyletni syn poniósł śmierć. W kolejnych wyjaśnieniach wskazała, że sprawcą obrażeń u małoletniego T. L. jest jej konkubent Radosław M., przy czym, w dalszym ciągu zaprzeczała, aby jej dzieciom działa się jakakolwiek krzywda czasie, kiedy zamieszkiwali wspólnie z Radosławem M. Wyjaśnienia oskarżonej, pozostają w sprzeczności z zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Radosław M. był karany. Angelika L. nie była karana sądownie. W trakcie śledztwa stosowano wobec wymienionych tymczasowe aresztowanie.
     Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności od lat 8, natomiast współoskarżonej kara pozbawienia wolności od lat 3.  

Rzecznik Prasowy
Andrzej Kukawski

admin | 29.10.2018 |
Niepełnosprawni
Poszukiwani
Poszukiwani
ePUAP

Adres skrzynki ePuap (PO Toruń) - /9c3gp2yg5i/SkrytkaESP

Kampania edukacyjna

Harmonogram dyżurów prokuratorów

Zobacz listę

Wspieramy
Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury
RODO
© 2007-2019 Prokuratura Okręgowa w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.