ul. Grudziądzka 45 | 87-100 Toruń |  tel. 0 56 611 77 00
szukaj:
Aktualności
Prokuratura Okręgowa
Prokuratury Rejonowe
Brodnica
Chełmno
Golub-Dobrzyń
Grudziądz
Toruń Centrum-Zachód
Toruń Wschód
Wąbrzeźno
Zagadnienia prawne
Międzynarodowy Dzień Mediacji
W dniu 16 października 2014 roku obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Mediacji

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu kompromisu. Może mieć ona zastosowanie w sprawach karnych, gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i nieletnich.

Tradycja obchodzenia Dnia Mediacji, czyli rozwiązywania konfliktów, istnieje na świecie od 2005 roku. Święto przypadające w każdy trzeci czwartek października zainicjowane zostało przez Conflict Resolution (Amerykańskie Stowarzyszenie Profesjonalistów w Rozwiązywaniu Konfliktów). Służy ono przede wszystkim pogłębianiu społecznej świadomości w kwestii pokojowych konfliktów: mediacji, arbitrażu, koncyliacji itp. Jest ono również okazją do uhonorowania działań, pracy i zaangażowania środowiska profesjonalistów, zajmujących się pomocą w rozwiązywaniu konfliktów. W tym dniu zwraca się szczególną uwagę na wkład mediatorów w budowanie życia społecznego opartego na dialogu i porozumieniu, uświadamia opinii społecznej korzyści wynikających ze stosowania alternatywnych (pozasądowych) metod rozwiązywania konfliktów i sporów.

Międzynarodowy Dzień Mediacji jest okazją do promowania mediacji w Polsce. Jest to dzień, w którym można zwrócić większą uwagę wielu innych środowisk zainteresowanych rozwiązywaniem konfliktów (sądy, Prokuratura i Policja, organizacje samorządowe i pozarządowe) na możliwość stałej współpracy z działającymi w Polsce ośrodkami i organizacjami mediacyjnymi.

W Polsce Międzynarodowy Dzień Mediacji będzie obchodzony w dniu 16 października 2014 roku już po siódmy. W dniach od 13 do 18 października 2014 roku obchodzimy natomiast Tydzień Mediacji pod wspólnym hasłem „Masz prawo do mediacji”.

Z okazji Międzynarodowego Tygodnia Mediacji w w/w dniach w Prokuraturach Rejonowych: w Brodnicy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu­, Toruń Centrum - Zachód w Toruniu, Toruń - Wschód w Toruniu i w Wąbrzeźnie wyznaczeni prokuratorzy będą udzielać informacji na temat istoty mediacji.

Zapraszam przedstawicieli prasy, radia i telewizji do popularyzacji idei Międzynarodowego Dnia i Tygodnia Mediacji.

 Rzecznik Prasowy

 Artur Krause

informatyk | 10.10.2014 |
Niepełnosprawni
Poszukiwani
Poszukiwani
ePUAP

Adres skrzynki ePuap (PO Toruń) - /9c3gp2yg5i/SkrytkaESP

Kampania edukacyjna

Harmonogram dyżurów prokuratorów

Zobacz listę

Wspieramy
Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury
RODO
© 2007-2019 Prokuratura Okręgowa w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.