ul. Grudziądzka 45 | 87-100 Toruń |  tel. 0 56 611 77 00
szukaj:
Aktualności
Prokuratura Okręgowa
Prokuratury Rejonowe
Brodnica
Chełmno
Golub-Dobrzyń
Grudziądz
Toruń Centrum-Zachód
Toruń Wschód
Wąbrzeźno
Zagadnienia prawne
Artykuły >

sortuj według: tytułu | daty | popularności

Rachunki bankowe Prokuratury Okręgowej w Toruniu
odsłon: 2445 pokaż artykuł | |

Rzecznik Prasowy
odsłon: 15660 pokaż artykuł | |

Pokrzywdzony
odsłon: 1342 pokaż artykuł | |

Prokurator
odsłon: 10000 pokaż artykuł | |

Asesor
odsłon: 11838 pokaż artykuł | |

Mapka dojazdowa
odsłon: 12199 pokaż artykuł | |

Archiwum rzecznika prasowego
odsłon: 8575 pokaż artykuł | |

Dane teleadresowe
Prokuratura Okręgowa w Toruniu
odsłon: 58293 pokaż artykuł | |

Zadania prokuratury

Prokuraturę stanowią Prokurator Generalny oraz podlegli mu prokuratorzy powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

odsłon: 8205 pokaż artykuł | |

Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna
odsłon: 27823 pokaż artykuł | |

Pracownicy prokuratury

W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zatrudnieni są urzędnicy i inni pracownicy ich prawa i obowiązki oraz zasady zatrudnienia określa przede wszystkim USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury / Dz. U. Z 1998r., nr 162, poz. 1125 - z późn. zm. /

odsłon: 13966 pokaż artykuł | |

STATUS APLIKANTA

Aplikantem prokuratury może być mianowana osoba, która posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła uniwersyteckie studia prawnicze.

Aplikantem wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury może być mianowany tylko oficer zawodowy albo oficer służby okresowej.

Aplikanta prokuratury mianuje na czas określony, oznaczony w akcie mianowania, i zwalnia: w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury - prokurator apelacyjny, w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury - Naczelny Prokurator Wojskowy.

Aplikantem w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury może być mianowana przez prokuratora apelacyjnego osoba, która została zakwalifikowana na aplikację przez komisję egzaminacyjną, po przeprowadzeniu konkursu.

odsłon: 6177 pokaż artykuł | |

PRZEBIEG APLIKACJI PROKURATORSKIEJ

Aplikacja prokuratorska analogicznie jak sądowa rozpoczyna się 1 października.

Prowadzenie zajęć seminaryjnych dla aplikantów Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny powierza określone prokuraturze apelacyjnej lub na wniosek prokuratora apelacyjnego, prokuraturze okręgowej.

Nadzór nad przebiegiem szkolenia aplikantów sprawuje prokurator apelacyjny za pośrednictwem właściwego kierownika szkolenia.

W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć aplikacji prokuratorskiej prokuratorowi okręgowemu, wyznacza on prokuratora do pełnienia funkcji kierownika szkolenia.

Aplikant pozaetatowy odbywa aplikację prokuratorską dwa dni w tygodniu, przy czym zajęcia praktyczne, na jego wniosek, mogą być łączone.

Do okresu aplikacji nie zalicza się nieobecności aplikanta w zajęciach praktycznych i seminaryjnych trwających, bez względu na przyczynę, dłużej niż 10 dni w roku; nie dotyczy to nieobecności z powodu urlopów.


odsłon: 6289 pokaż artykuł | |

NABÓR NA APLIKACJĘ PROKURATORSKĄ

Tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko aplikanta prokuratorskiego oraz przebieg aplikacji prokuratorskiej, a w szczególności obowiązki związane z zajmowaniem stanowiska aplikanta, zakres egzaminu prokuratorskiego, sposób powoływania, postępowania, wynagradzanie i skład komisji egzaminacyjnej, a także tryb i zasady mianowania, zwalniania i przenoszenia aplikantów określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2002 r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej / Dz. U. Z 21 września 2002r., Nr 154. poz. 1283/.

Zgłoszenia kandydatów na aplikantów przyjmuje prokurator okręgowy w terminie do 31 maja każdego roku.

odsłon: 1374 pokaż artykuł | |


strona: [1] | wszystkich artów: 14

Niepełnosprawni
Poszukiwani
Poszukiwani
ePUAP

Adres skrzynki ePuap (PO Toruń) - /9c3gp2yg5i/SkrytkaESP

Kampania edukacyjna

Harmonogram dyżurów prokuratorów

Zobacz listę

Wspieramy
Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury
RODO
© 2007-2019 Prokuratura Okręgowa w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.