ul. Grudziądzka 45 | 87-100 Toruń |  tel. 0 56 611 77 00
szukaj:
Aktualności
Prokuratura Okręgowa
Prokuratury Rejonowe
Brodnica
Chełmno
Golub-Dobrzyń
Grudziądz
Toruń Centrum-Zachód
Toruń Wschód
Wąbrzeźno
Zagadnienia prawne
Artykuły > > Rachunki bankowe Prokuratury Okręgowej w Toruniu
 • 12 1010 1078 0046 3322 3100 0000
  ­Dochody budżetowe (oplata za kserokopię, oplata za nocleg)
 • 68 1140 2088 0000 5978 5500 1003
  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (splata pożyczki z ZFŚS)
 • 25 1140 2088 0000 5978 5500 1001
  Depozyty w PLN    (wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umów, zabezpieczenia i poręczenia majątkowe)
 • 95 1140 2088 0000 5978 5500 1002
  Depozyty w EUR    (zabezpieczenia i poręczenia majątkowe)
 • 14 1140 2088 0000 5978 5500 1005
  Depozyty w USD    (zabezpieczenia i poręczenia majątkowe)
 • 84 1140 2088 0000 5978 5500 1006
  ­Depozyty w GBP    (zabezpieczenia i poręczenia majątkowe)
Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
 • oplata za  kserokopię z  akt sprawy:   sygnaturę  akt  sprawy,  pełną nazwę prokuratury prowadzącej postępowanie prokuratorskie
 • opłata za nocleg: imię i nazwisko, termin korzystania z pokoi gościnnych
 • spłata pożyczki z ZFŚS - imię i nazwisko, spłata pożyczki - rata za m-c...
 • wadium: sygnaturę akt postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nr umowy, datę zawarcia umowy
 • zabezpieczenie i poręczenie majątkowe: imię i nazwisko osoby, której poręczenie dotyczy, sygnaturę akt sprawy, pełną nazwę prokuratury, która prowadzi postępowanie prokuratorskie.

Niepełnosprawni
Poszukiwani
Poszukiwani
ePUAP

Adres skrzynki ePuap (PO Toruń) - /9c3gp2yg5i/SkrytkaESP

Kampania edukacyjna

Harmonogram dyżurów prokuratorów

Zobacz listę

Wspieramy
Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury
RODO
© 2007-2019 Prokuratura Okręgowa w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.