ul. Grudziądzka 45 | 87-100 Toruń |  tel. 0 56 611 77 00
szukaj:
Aktualności
Prokuratura Okręgowa
Prokuratury Rejonowe
Brodnica
Chełmno
Golub-Dobrzyń
Grudziądz
Toruń Centrum-Zachód
Toruń Wschód
Wąbrzeźno
Zagadnienia prawne
Artykuły > PO-Ogłoszenia i informacje > Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje
­

Prokurator Okręgowy

prokurator Artur Krause

kieruje Prokuraturą Okręgową w Toruniu, będąc prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury okręgowej oraz prokuratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania tej prokuratury okręgowej,

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prokurator Maciej Rybszleger

zastępuje Prokuratora Okręgowego w czasie jego nieobecności w pracy,


Naczelnik Wydziału I Śledczego

prokurator Jarosław Kilkowski

kieruje pracą wydziału,

Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej

prokurator Anna Gawrysiak

kieruje pracą wydziału,

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego

prokurator Mariusz Rosiński

kieruje pracą wydziału,

Kierownik Działu Sądowego w Wydziale IV Organizacyjno-Sądowym

prokurator Marzenna Mikołajczak

kieruje pracą działu,

Kierownik Działu do spraw Informatyzacji i Analiz

prokurator Jerzy Waryszak

kieruje pracą działu,


Dyrektor Finansowo – Administracyjny

Irena Marmurowicz

kieruje pracą Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego,

Samodzielny Dział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Piotr Adamski

kieruje pracą działu.


Niepełnosprawni
Poszukiwani
Poszukiwani
ePUAP

Adres skrzynki ePuap (PO Toruń) - /9c3gp2yg5i/SkrytkaESP

Kampania edukacyjna

Harmonogram dyżurów prokuratorów

Zobacz listę

Wspieramy
Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury
RODO
© 2007-2019 Prokuratura Okręgowa w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.